„Vyšehradští jezdci“
kontra statni obchod

J. Machek, Předlice

[Převod dobového textu, který dokumentuje tehdejší atmosféru a hledání cest k řeší potíží s prozápadně orientovanou mládeží.]

Před nedávnem vzbudil velký rozruch případ mladistvých, tak zvaných „Vyšehradských jezdců“, který byl projednáván před státním soudem. Špatná výchova se strany rodičů i jiných činitelů, špatná četba, nošení potápkovského obleku – to vše zavinilo, že mladí lidé skončili na lavici obžalovaných.

Chtěl bych říci něco o našem státním obchodě, jak nám někdy propaguje kult kovbojů, španělských grandů a někdy dokonce kult starého Rakouska. To vše uvidíte, projdete-li se chvilku po krajském městě Ústí nad Labem. Hned na náměstí v obchodě národního podniku Sklo a porcelán spatříte za výlohou sošku ženy v kovbojském obleku se širákem na hlavě a mířící pistolí na lotra, jako vystřiženého z dobrodružných románů. Najdete tam též taneční páry ze starého metternichovského Rakouska, kdy žil náš lid v nejhorším národnostním útlaku. Najdete tam též španělské tanečnice, prohnuté v ladné křivce a pravděpodobně tančící sambu. Nebo máte chuť spatřit španělského granda s kytarou? Prosím – i ten tu je.

Podobnou výstavku spatříte v obchodě národního podniku Klenoty o kousek dále. V Pařížské třídě zase vystavuji kreslené nebo vyšívané kravaty, plné exotických kreseb.

Ale ani v jednom obchodě nespatříte naše nové sochařské výtvory, které zobrazuji náš nový, šťastný život. Nespatříte sousoší „Sbratřeni“ a „Mír“, neuvidíte nikde sošky hrdinů naší doby – dělníků práce.

Máme tolik nových děl a přitom se nám předkládá staré, snobské, měšťácké umění. Říkáme, že máme dát mládeži hodnotnou četbu a stavíme ji před oči starý, zatuchlý svět. Říkáme, aby se mládež vkusně a střídmě strojila a při tom jí v obchodě nabízíme výstřední kravaty.

Je nutné, aby podobné zjevy z našich obchodů zmizely a byly nahrazeny hodnotnými díly naši doby.

Ukázky z dobových textů

Tento automatizovaný digitální převod dobového textu slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj veřejných společenských a politických nálad i trendů, jak je odráží dobový tisk.

Výborné dobové vzpomínky

A jaká byla společenská atmosféra ve skutečnosti? Kdo byli oni Vyšehradští jezdci? A kdo byli ti legendární „páskové“? Přečtěte si Jaboudovy knižní vzpomínky na jeho páskovské mládí v padesátých letech, které prožíval v Praze.

Jaboudova kniha o mládí v Praze 50 let 20. století

Jaboudovu memoárovou knižní prvotinu se se zájmem přečtou laičtí čtenáři i historikové. Je napsána svěžím, vtipným a zároveň pravdivým způsobem. Díky pečlivé redakční kontrole se jedná o jedinečný historický materiál.

Velkou předností knihy je samozřejmě fakt, že jednotlivé kapitoly knihy tvoří autentické vzpomínky na všední život v Praze v letech 1944 až 1958. Autor otevřeně vzpomíná na svého svérázného otce, bez příkras popisuje nejrůznější klukovské zážitky. S pomocí čtivého textu rychle a příjemně porozumíte některým všedním historickým souvislostem z období lidově demokratického Československa.

Více o knize Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky.