To byl český „pásek“Řek si: „Už budou vánoce.“
A nakupuje divoce.

Komu to chystá Štědrý den?
Rodičům? Ne, to sobě jen.

Těší se mladík velice:
„Užasne celá vesnice.“

Shlíží se, pln jsa záliby:
„Můj zevnějšek je bez chyby!“

Rodiče hledí na syna,
otec až zlostí zesiná.

„No, hochu, páskem chtěl jsi být,
a zatím páskem budeš bit!“

Kreslil F. Skála, publikoval týdeník Dikobraz, 1953

Ukázky z dobových textů

Tento automatizovaný digitální převod dobového textu a ilustrací F. Skály (původně publikováno v týdeníku Dikobraz roku 1953) slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj veřejných společenských a politických nálad i trendů, jak je odráží dobový tisk. Vedle výrazně ideologických článků poskytuje zajímavé dobové reflexe satirický týdeník Dikobraz.

Výborné dobové vzpomínky

Kdo byli ti legendární „pásci“, o kterých se zpívá v titulní písni filmu Starci na chmelu? A kdo byli Vyšehradští jezdci? Přečtěte si Jaboudovy knižní vzpomínky na jeho páskovské mládí v padesátých letech, které prožíval v Praze. Přečtěte si, proč nemalá část československé mládeže už i v první polovině tvrdých padesátých let obdivovala USA, jak to dávala najevo a jak za to byla komunistickou policií šikanována. Jak se mladí páskové oblékali, jak se někdo vůbec stal páskem? Proč se Václaváku říkalo Trafouš? Přečtete si toto a mnoho dalšího. Hodně se u toho nachechtáte…

Jaboudova kniha o mládí v Praze 50 let 20. století

Jaboudovu memoárovou knižní prvotinu se se zájmem přečtou laičtí čtenáři i historikové. Je napsána svěžím, vtipným a zároveň pravdivým způsobem. Díky pečlivé redakční kontrole se jedná o jedinečný historický materiál.

Velkou předností knihy je samozřejmě fakt, že jednotlivé kapitoly knihy tvoří autentické vzpomínky na všední život v Praze v letech 1944 až 1958. Autor otevřeně vzpomíná na svého svérázného otce, bez příkras popisuje nejrůznější klukovské zážitky. S pomocí čtivého textu rychle a příjemně porozumíte některým všedním historickým souvislostem z období lidově demokratického Československa.

Více o knize Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky.