Ukázky z dobového tisku

Obrazové reprodukce a automatizované digitální převody textu, které jsou uvedeny na těchto stránkách, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Digitalizovaný převod může oproti dobového tištěnému originálu obsahovat drobné odchylky, způsobené různými vlivy během elektronického převodu.

Účelem dobových reprodukcí je přiblížit mladším generacím (nebo také připomenout generacím pamětníků) vývoj veřejných společenských a politických nálad i trendů, jak je odráží dobový tisk.

logo vydavatele knihy

Další zajímavé projekty nakladatelství NZB: Vydávání neznámých textů, jejichž autorem nebo adresátem byl Karel Čapek | Projekt Vontská Stínadla mapující inspirační zdroje spisovatele Jaroslava Foglara | Unikátní a mimořádně čtivý cestopis z putovní cesty autostopem po Afghánistánu na začátku devadesátých let 20. století

Přehled dobových ukázek

Vzpomínky na 50. léta 20. století

Zajímá vás, jak žili v první polovině padesátých let běžní občané Československa? Přečtěte si pozoruhodné a překvapivě vtipné vzpomínky, jak na své dětství a mládí v poválečné Praze vzpomíná autor knihy Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky

Jaboudova kniha o mládí v Praze 50 let 20. století

Velkou předností knihy je samozřejmě fakt, že jednotlivé kapitoly knihy tvoří autentické vzpomínky na všední život v Praze v letech 1944 až 1958. Autor otevřeně vzpomíná na svého svérázného otce, bez příkras popisuje nejrůznější klukovské zážitky. S pomocí čtivého textu rychle a příjemně porozumíte některým všedním historickým souvislostem z období lidově demokratického Československa. Byť se jedná o vzpomínky na padesátá léta, hodně se při jejich čtení nasmějete!

Více o knize Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky.